Doble grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural + Ciència i Tecnologia dels Aliments /
Doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ciencia y Tecnología de los Alimentos

DT GIAMR + CTA 1

DT GIAMR + CTA 1