Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments /
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

CTA.1A1
CTA.1A2
CTA.1B1
CTA.1B2

CTA.2A1
CTA.2A2
CTA.2A3
CTA.2A4

CTA.3A1
CTA.3A2
CTA.3A3
CTA.3A4

CTA.4A1
CTA.4A2
CTA.4A3
CTA.4A4